IPA NEDİR?

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.

FONLAR

Yeni dönemde Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI

Merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 (tasarım merkezleri için 10) tam zamanlı teknik personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler FAYDALANMAKTADIR.

Proje ekibimiz bugüne kadar 300’ün üzerinde kurum ve kuruluşa hizmet vermiştir.

SEDi GLOBAL, birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlara, en iyi yatırım getirisini elde etme amacıyla, Program tasarımı, Proje Geliştirme ve Uygulama, Finansal kaynaklara erişim, Pazar analizleri, Teknoloji Transferi ve işbirlikleri ile Proje denetim-izleme konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bireysel ve Kurumsal Destek

SEDi GLOBAL, Müşteri talep ve ihtiyaçlarını “Büyüme ve Kurumasl Yapılanma” sistematiği çerçevesinde en kaliteli şekilde karşılama hedefiyle kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.

HEMEN BIZE ULAŞIN


0(232) 365 20 11