IPA Süreci

IPA Süreci

2014-2020 yılları arasında yürütülecek IPA II Dönemi kapsamında sunulacak finansman programları yoğun bir hazırlık süreci gerektirmektedir, ilgili kamu kurumunun program öncelikleri ile paralel hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik belirlediği faaliyetler fon mekanizmasından yararlanmak üzere belirlenir ve taslak olarak projelendirilir.

Seçilen proje için OIS formatında proje dokümanı hazırlanması beklenmektedir. Söz konusu proje dokümanı (OIS) ihale edilecek projenin arka planını, hedeflerini ve iş safhalarını belirtmektedir. Finansman anlaşması Bakanlık tarafından ihale için onaylanan projeler için teknik şartname hazırlanmaktadır.

Söz konusu Teknik Şartname (Terms of Reference – ToR) proje sürecini detaylandırarak proje süreci ve çıktılarını uçtan uca ortaya koymaktadır.

BAŞVURU SURECİ

Projelerin müzakere veya çağrı yoluyla sunulması, Bakanlık tarafından önceliklendirilmesi.

ONAY SURECİ

Projelerin amaç, hedef, faaliyet, çıktı ve sonuçlarını gösteren belgenin Bakanlık tarafından onaylanması.

İHALE HAZIRLIK SÜRECİ

Proje kapsamında yapılacak işler için AB kurallarına göre ihale dosyalarının hazırlanması ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanması

İHALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Bakanlık başkanlığında ve proje sahipleri tarafından AB kurallarına göre ihalelerin gerçekleştirilmesi.

PROJE

Sözleşmeleri imzalanan projelerin uygulamasının takibi ve ödemelerinin Bakanlık tarafından yapılması.

Yayınlanan proje dökümanına (OIS) cevaben toplanan başvurular ön değerlendirme sürecine tabii tutulmaktadır. Kısa listeye kalabilen başvuru sahipleri ile paylaşılan ve tüm proje detaylarını içeren Teknik Şartname ise proje iş tanımı belgesi olarak da geçmektedir.