Özel Sektör Destekleri

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERI

Merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 (tasarım merkezleri için 10) tam zamanlı teknik personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler FAYDALANMAKTADIR.

Ar-Ge /Tasarım İndirimi:
Ar-Ge / Tasarım ve yenilik harcamalarının tamamı Kurumun ticari kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

Gelir Vergisi Stopajı İstisnası:
Bu kapsamda görev yapan Ar-Ge / Tasarım ve destek personelinin elde ettikleri ücret %80-95 oranından gelir vergisinden müstesnadır.

Sigorta Primi Desteği:
Bu kapsamda görev yapan Ar-Ge / Tasarım ve destek personelinin elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren paylarının yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Damga Vergisi İstisnası:
Ar-Ge / Tasarım ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen her türlü değerli kağıttan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası:
Ar-Ge / Tasarım ve yenilik faaliyetleri ile ilgili ithal edilen eşya, gümrük vergisi, her türlü fon, harç ve damga vergisinden istisnadır.

TUBITAK DESTEKLERI

Ar-Ge kültürü ve altyapısının oluşturulması, yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme konusunda yetkinlik sağlanması, proje ve kaynak yönetim yeteneğinin arttırılması ve nitelikli işgücü istihdamının arttırılması amacıyla:

 • KOBİ için %75, Büyük İşletmeler için %60 hibe destek
 • Maksimum proje bütçesi yok
 • Maksimum proje süresi 36 ay
 • Tüm firmalar başvurabilir
 • %25 ön ödeme imkanı
 • PROJE LIMITI YOK

IHRACATA YONELIK DESTEKLER

Sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 200.000USD tutarında karşılanır.

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık ve organizasyon giderleri %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000USD tutarında karşılanır.

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000USD tutarında karşılanır.

Arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dahil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri %50 oranında yıllık en fazla 100.000USD tutarında karşılanır.

Ekonomi Bakanlığı Destekleri Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri (Mortgage aylık taksitleri bu kapsamda değerlendirilir) 4 yıl süresince, birim başına %50 oranında ve yıllık en fazla 250.000USD tutarında desteklenir. (Lojistik merkezlerine ödenen kira ve elleçleme giderleri dahil)

Uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak ve yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyon, satın alma, yenileme ve danışmanlık giderleri her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000USD tutarında karşılanır.

Ekonomi Bakanlığı Destekleri Küresel Tedarik Zinciri Destekleri: Küresel müşterilere yapılacak satışlar için küresel firma (müşteri) tarafından dile getirilen şartları ve üretim standartlarını karşılamak üzere (müşterinin yazılı olarak dile getirmesi gereklidir) alımı yapılacak olan: Makina / ekipman ve test cihazları, Yazılım, Sertifikasyon, Danışmanlık, giderleri %50 oranında 1.000.000 USD tutarına kadar hibe olarak desteklenir.

Ekonomi Bakanlığı Destekleri Tasarım Proje Desteği: Ürün geliştirme kapasitesini artırmak, ürünleri farklılaştırmak veya tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek için geliştirilecek projelerde: Personel giderleri (mühendis veya tasarımcı) brüt maaşlarının % 50’si 1.000.000 USD tutarına kadar, Makina / ekipman, test cihazları ve yazılım harcamalarının %50’si 250.000 USD tutarına kadar, Mühendis/tasarımcıların proje ile ilgili yapacakları yurt dışı seyahat giderleri %50’si 150.000 USD tutarına kadar, hibe olarak desteklenir.

KOSGEB DESTEKLERI

 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, (750.000TL destek tutarı),
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı, (818.000TL destek tutarı),
 • Teknoyatırım, Teknolojik Ürün Yatırım Programı, (6 milyon TL destek tutarı),
 • Stratejik Ürün Destek Programı, (5 milyon TL destek tutarı)
 • İşletme Geliştirme Destek Programı, (480.000TL destek tutarı),
 • İşbirliği Destek Programı, (10 milyon TL destek tutarı),
 • KOBİ-Gel Destek Programı, (1 milyon TL destek tutarı),
 • Yurtdışı Pazar Destek Programı, (300.000TL destek tutarı),
 • Genel Destek Programı, ( nitelikli personel, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, kalibrasyon vb)