Kümelenme ve İşbirliği Projeleri

Kümelenme ve İşbirliği Projeleri

Kümelenme modeli, Küresel rekabette firmaların rekabet güçlerini arttırmak ve yenilikçi girişimlerini uygun maliyetlerle gerçekleştirmeleri için birlikte-rekabet kavramı çerçevesinde işbirlikleri oluşturmasını hedeflemektedir. SEDI GLOBAL, Danışanlarının doğru iş ve akademik ortaklıkları kurarak, ulusal ve uluslararası platformda büyümesine, yeni pazarlara girebilmesine, teknoloji transfer imkanlarına erişimi konusunda destek olmaktadır.

  • Küresel pazarları takip edebilme ve bu pazarlara açılmak için gerekli olan altyapının kurulması
  • Ürün ve hizmette farklılaşma, teknoloji transferi, yenilikçilik ve insan kapasitesini geliştirme konularında destek,
  • Yurtiçi ve yurtdışında diğer işletmelerle ve akademik gruplarla işbirliği olanakları yaratılması,
  • Kurulan işbirliği ağlarıyla değer zinciri içerisinde tasarımdan başlayarak üretimden ihracata giden yolda işleyiş ve verimlilik artışı sağlanması,
  • Uluslararası piyasalarda büyüme ve ihracat hacmini korumak için teknolojiyi takip edebilme konularında becerilerinin geliştirilmesinde destek olmaktadır.